Lukas 4:1 - 13

Daar is geen Familie Tuisblad gedurende die skoolvakansie nie.

 Klik hier om die teksgedeelte hierbo te volg: Lukas 4:1 -13

Indien Indien jy kommentaar wil lewer of 'n vraag wil vra, klik asb  hier.