Administrasie

Personeel:

Kantoorure: Maandag – Vrydag 08:00 – 14:00


Saakgelastigde:
Hannerie Mollentzé – 044 874 2036 e-pos: finansies@caw.org.za 
  • Die Saakgelastigde is verantwoordelik vir die bestuur van die gemeente se finansies (begrotingsbeheer).
  • In samewerking met die Finansiële kommissie stel sy die jaarlikse begroting op.
  • 'n Kwartaallikse verslag oor gemeentefinansies word aan die Kerkraad gedoen.
  • Doen verhurings van kerkgebou, Langgebou en kerksaal.

Kantoorure: Maandag tot Vrydag: 08:00 – 13:30

Terreinbestuurder:
Rudie Bruwer – 044 874 2036 / 072 247 7743

Saam met assistente, sien die terreinbestuurder om na die netheid van die kerk, saal, Langgebou en Jeughuis asook die versorging van die terrein.

  • Praktiese reëlings rondom gebruik van geboue: eredienste, troues, begrafnisse, saalfunksies, ens..


Assistente/skoonmakers/tuiniers: Hans Booysen, Noelene Campher en Riaan Plaatjies .

Orrelis:                                                                                                                                                                                                               Dr Gerrit Jordaan - 044 874 2036 / 072 760 3446. e-pos: orrelis@caw.org.za

  • Kontak hom gerus vir u troue.


Fasiliteite te huur

Neem asb kennis dat agv die Covid-19 pandemie regulasies, daar geen troues in die kerkgebou of funksies in die saal/Langgebou gehou sal word tot verdere kennisgewing nie.

1. Kerk [vir troues]: Tarief: R1500.Ons kerk is baie gewild vir Fasiliteite te huurtroues, dus moet u sommer vroeg u bespreking by die kerkkantoor maak vir u spesiale dag! Deposito van R600 is onmiddellik betaalbaar om u plek te verseker

2. Kerk [vir opvoerings]: Tarief:R2000.[R1 500 vir kleiner konsert] Kontak ons en vra gerus vir 'n kwotasie vir u funksie wat u wil aanbied.

3. Kerk [vir begrafnis]: Tarief: R1500 vir nié gemeentelede.

4. Langgebou: Tarief: Oggend/middag - R400, Heeldag - R700 ; Klanktoerusting: R200/dag; Beeld: R200/dag. Ons het ook WiFi-fasiliteite beskikbaar. Kontak ons gerus vir 'n kwotasie.

5. Kerksaal: Weeksdagtarief: Voldag 08:00 – 17:00: R2000; Gedeelte van dag + aand [08:00 - 23:00]: R2,600 . Die gebruik van die kombuis per geleentheid: R400.  Indien die skottelgoedwasmasjien gebruik gaan word: R200 + R500 vir operateur.

6. Spesiale Funksies: Markte [Kombuis ingesluit, Koster uitgesluit] R2,000. Kermisse: [Kombuis ingesluit, Koster ingesluit]: R2,500


Let wel:'n Terugbetaalbare deposito van R600 word gehef op die verhuring van al bogenoemde fasiliteite
Ons gee 50% Korting vir skole/ Welsynsorganisasies op al ons fasiliteite, behalwe in gevalle waar die instansie ons fasiliteite vir fondsinsamelings wil gebruik.

Toekennings/beurse:


1. Standerfonds:

Die Standerfonds is in die lewe geroep om finansiële hulp te verskaf aan verdienstelike gevalle woonagtig binne die grense van die George Munisipale gebied wat aan tersiêre inrigtings wil studeer. Aanoeke moet gerig word aan die Finansiële beampte. finansies@caw.org.zaNuwe Intrekkers:

 Vir die aanvra van lidmaatbewyse, moet u asb die kerkkantoor kontak of klik hier:
Terug na bo